دانستنیهای نجوم و اخترفیزیک

آیا موجودات فرازمینی وجود دارند؟

by on آذر.۱۵, ۱۳۹۲, under فرازمینی ها

پاسخ مثبت است.برای توضیح به افراد دیرباور باید گفت که چگونه ممکن است :

در جهانی که بیش از ۱۳/۷ میلیارد سال نوری طول دارد وهر لحظه در حال افزایش است فقط انسان باشد ؟

گمان ها ،بسیار زیاد است . اما کدام واقعیت و کدام دروغ است ؟

حتما تا به حال نام ufo را شنیده اید ، که به معنای اجسام ناشناختنی پرنده است ، این اجسام به دو دسته تقسیم می شوند :

آن هایی که منبع زمینی دارند : مثل هواپیمای جاسوسی .

آن هایی که منبع فرازمینی دارند : مانند یک شهاب سنگ یا یک سفینه ی فضایی .

به زودی انجمنی دراین سایت به این منظور تشکیل می شود .MoonVenus_karimi_c1


Leave a Reply