دانستنیهای نجوم و اخترفیزیک

کهکشان

by on آذر.۱۱, ۱۳۹۲, under نجوم

236088main_milkyway516کهکشان به مجموعه از ستارگانی گفته می شود که به دور یک مرکز در حال چرخش هستند . زمین ما که فکر می کنیم بزرگ است در واقع در ابعاد مجموعه ای که کهکشان نام دارد . در آن قرار بسیار کوچک است یعنی در کهکشان راه شیری .

کهکشان راه شیری متشکل از حدود ۳۰۰ میلیارد ستاره است که به دور یک مرکز می چرخند . در عالم هستی کهکشان های زیادی وجود دارد که کهکشان راه شیری در مقابل آن ها بسیار کوچک است . کهکشان از نظر شکل بیشتر به ۴ بخش : ( ۱-بیضوی ۲-مارپیچی ۳-میله ای مارپیچی ۴-نامنظم ) تقسیم می شوند . البته هر کدام از این ۴ بخش به تعداد بسیار زیادی بخش مختلف تقسیم می سوند . همچنین کهکشان ها از چند لحاظ با یکدیگر تفاوت دارند .  کهکشان ها همچنین با یکدیگر برخورد می کنند . در این برخورد ها اتفاقات مختلفی روی می دهد برای مثال ممکن است در این برخورد دو یا چند کهکشان با یکدیگر به عبارتی ادغام شوند و تمام مجموع ستاره به دور یک مرکز بچرخند یا در برخی از برخورد ها هم ممکن است کهکشان با فاصله زیادی که اجزاشان نسبت به یکدیگر دارند بدون دست خوردگی یا با چند برخورد کوچک از داخل یکدیگر کهکشان ها عبور کنند . قابل توجه است که کهکشان ما تا چند میلیارد سال با کهکشان آندرومدا ( امراه سلسله ) ممکن است برخورد کند . قابل توجه است که در مرکز کهکشان هایی مانند را شیری سیاه چاله ای در مرکز قرار دارد . در کهکشان قسمت های بیرونی وجود دارد که از چند ستاره پراکنده تشکیل شده اند که به آن هاله کهکشان می گویند .ngc4725_spitzer_f


Leave a Reply