دانستنیهای نجوم و اخترفیزیک

کمربند کویپر و ابراورت

by on آذر.۱۵, ۱۳۹۲, under نجوم

 

msh1110-md

در خارج از منظومه شمسی اجرامی در حال چرخش مداری به دور خورشی هستند که به آن کمربند کویپر یا کایبر گفته می شود . در طول تاریخ اجرامی بزرگ از کمربند کویپر به طرف خورشید منحرف شدند و با سیارات برخورد هایی داشتند . دانشمندان می گویند بعضی از این برخورد ها باعث ایجاد تغییرات در سیارات شده است . برای مثال علت آمدن آب به سیاره ما را دانشمندان برخورد جرمی حاوی آب و اکسیژن منجمد می دانند . در خارج از کمربند کویپر گازهایی در دور خارج منظومه شمسی قرار گرفته اند و به منطقه آن ابراورت و به زیر و روی آن آندرومدا ( فضای زیر منظومه گفته می شود . ) این کمربند دارای میلیون ها جرم مختلف و دارای عناصر متفاوت زیادی است و منشا حیات هم ممکن است یکی از آن سنگ ها باشد . kuiperbelt

 


Leave a Reply