دانستنیهای نجوم و اخترفیزیک

چرخش دنباله دار ison fizzles به دور خورشید

by on آذر.۰۸, ۱۳۹۲, under اخبار روز و ناسا

در روز ۲۸ نوامبر چندین رصد خانه خورشیدی ستاره دنباله داری را در نزدیکی خورشید بود رصد کردند . اما هنوز سرنوست این ستاره دنباله دار مشخص نشده است اما شاید بتواند از کنار خورشید بگذرد. به گفته ناسا ما نمی توانیم این ستاره دنباله دار  را در صورت تبخیر شدن ببینیم .ison_soho-sdo_still_c2_1_0


Leave a Reply