دانستنیهای نجوم و اخترفیزیک

منظومه شمسی و اجزا آن

by on آذر.۰۸, ۱۳۹۲, under نجوم

منظومه : سامانه ای تشکیل شده از سیارات و اجزا  دیگر که به دور مرکزی در حال چرخشند . (معمولا به دور ۱ ستاره در مرکز) که در مورد منظومه ای که ما در حال حاضر در آن هستیم . به دور ستاره ای که خورشید نام دارد همراه با  ۷  سیاره دیگر در حال چرخش هستیم .

خورشید : ستاره معمولی (از نظر حجم،جرم،دماو…) که در مرکز منظومه قرار گرفته است و قطعا حیات سیاره ما به این ستاره بستگی دارد . رنگ این ستاره نارنجی است و حدود ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ کیلومتر با ما فاصله دارد و همچنین منظومه شمسی ما هم به دور مرکز کهکشان راه شیری در حال چرخش هستیم .

ما سومین سیاره منظومه شمسی یا اصطلاحا به آن SOLAR SYSTEM گفته می شود . طبقه بندی سیارات منظومه شمسی معمولا به دو قسمت سیارات داخلی و سیارات خارجی تقسیم می شود .

در بخش سیارات داخلی که ۴ سیاره(عطارد،ناهید،زمین و مریخ)در آن هستند جنس سیارات از فلزات هستند و حالتشان هم جامد است ؛ و در داخل کمربند سیارکی قرار گرفته اند (این کمربند احتمالا سیاره ای بوده است که به دلیلی اجزای آن تکه تکه شده است) و مرزی بین سیارات داخلی و خارجی هم تشکیل داده است . به این سیارات زمین مانند نیز گفته می شود .

در بخش سیارات خارجی که چهار  سیاره (مشتری،زحل،اورانوس،نپتون) جنس سیارات گازی هستند و خارج کمربند سیارکی قرار گرفته  اند . این سیارات بسیار بسیار بزرگ هستند و چگالیشان کم است . به این سیارات مشتری مانند نیز گفته می شود .

قمرهای منظومه شمسی:در منظومه شمسی همان طور که سیارات به دور خورشید می چرخند ؛ اجرامی هم وجود دارد که به دور سیارات در حال چرخش هستند که به این اجرام قمر گفته می شود . در منظومه شمسی تعداد قمر های هر سیاره تفاوت دارد .

در انتهای منظومه شمسی کمربندی وجود دارد که متشکل سیارک ها کوچک و بزرگ است  با جنس های مختلف وجود دارد. (اسم این کمربند  (کایبر یا کوییپر) نام دارد .)

vb


Leave a Reply