دانستنیهای نجوم و اخترفیزیک

مجسمه ها و نقاشی ها ی عجیب : آیا مال فرازمینی ها هستند؟

by on فروردین.۱۵, ۱۳۹۳, under فرازمینی ها

وسیله های حمل و نقل در مصر باستان البته من جایی هم خوندم که این فقط مربوط میشه به خط مصری!


Leave a Reply