دانستنیهای نجوم و اخترفیزیک

سیاه چاله

by on آذر.۱۰, ۱۳۹۲, under نجوم

253370main_image_1114_full

سیاه چاله ناحیه ای از فضا است که تجمع جرم آنقدر زیاد است که حتی نور هم نمی تواند از آن بگذرد . تشکیل سیاه چاله زمانی اتقاق می افتد که ستاره ی در حال مرگ جرم خود را در هسته اش منقبض کند و بسیار فشرده شود . سیاه چاله را نمی توان در فضا دید چون آن ها تقریبا نا مریی هستند . سیاه چاله ها را میتوان با تلسکوپ ( X ) مشاهده کرد . معمولا سیاه چاله ها پراکنده اند و بعضی مواقع هم در مرکز کهکشان ها قرار گرفته اند . در تشکیل سیاه چاله چند چیز مهم است که آ« ها عبارتند از : جرم سیاه چاله به ستاره ی اولیه ی آن بستگی دارد و هر جسمی را به مقدار بسیار زیاد فشرده کنیم در واقه سیاه چاله به وجود می آید . سیاه چاله ها اصولا به دو نوع  چرخشی و غیر چرخشی تقسیم می شوند . سیاه چاله ها در ابعاد مختلفی می توان مشاهده کرد . هم چنین سیاه چاله ها بیشتر از نظر جرم هم تقسیم بندی می شوند . در واقع سیاه چاله ها می توانند هر جرمی داشته باشند و از نظر جرم به ۴ دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : ۱-سیاه چاله های بسیار پرجرم ۲-سیاه چاله های جرم متوسط ۳-سیاه چاله های جرم ستاره ای ۴-میکرو سیاه چاله ها . سیاه چاله ها در واقع ویژگی های مختلفی هم دارند . سیاه چاله وقتی در حال بلعیدن انرژی در واقع حلقه ای از مواد بلعیده شده به اسم ( حلقه تجمعی ) به دور خود تشکیل می دهند . اما با این همه اطلاعات زیاد ، ما هنوز بسیار چیز های زیادی در مورد سیاه چاله ها نمی دانیم .


Leave a Reply