دانستنیهای نجوم و اخترفیزیک

سیاره ناهید(زهره)

by on آذر.۰۹, ۱۳۹۲, under نجوم

12-6-10-17353015

این سیاره در جایگاه دومین سیاره از ترتیب فاصله گیری سیارات از خورشید قرار دارد . سیاره زهره یکی از سیارات داخلی محسوب می شود . این سیاره فقط بسیار کم از زمین کوچکتر است و البته گرمترین سیاره ی منظومه شمسی محسوب می شود . در ضمن ناهید درخشان ترین سیاره است چون که درست پیش از طلوع آفتاب یا بلافاصله پس از غروب خورشید این سیاره دیده می شود . در زبان یونانی اسم این سیاره را ونوس گذاشته اند .


download

( ونوس ، الاهه ی زیبای عشق خدایان یونانی است . ) ابر هایی که اتمسفر این سیاره را فرا گرفتند باعث این شده اند که نور خورشید وقتی به سیاره داخل می شود به عبارتی گیر بیفتد و گرمای ای نور ذخیره شده و باعث گردد این سیاره بسیار گرم شود . در عکس هایی که توسط ماهواره های فضایی از این سیاره گرفته شده است ؛ عکس ها کاوشگرماژلان بسیار مورد توجه است زیرا رنگ ها بسیار غیر واقعی دیده می شوند . در این سیاره کوه ها و تپه ها زیادی وجود دارد که البته کوه های آتشفشانی در میان بقیه بسیار زیاد هستند . نکات جالبی بسیار زیاد این سیاره دارد که برخی از آن ها عبارتند از: این سیاره از جهت شرق به غرب می چرخد و این سیاره طول شبانه روزش بیش تر از سالش است و بسیار نکات جالب دیگر .

L00897946884


Leave a Reply