دانستنیهای نجوم و اخترفیزیک

سیاره زحل ( کیوان )

by on آذر.۱۵, ۱۳۹۲, under نجوم

planet-saturn-saturn-aurora-sw

زحل دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی و ۲ سیاره از ترتیب سیارات خارجی و ۶ سیاره از ترتیب خورشید است . این سیاره به خاطر حلقه هایش بسیار معروف است . این سیاره از گاز تشکیل شده و قطر آن ۹ برابر قطر زمین است و مانند مشتری هیچ کاوشگری نمی تواند روی آن فرود بیاید .

در منظومه شمسی زحل تنها سیاره دارای حلقه نیست بلکه مشتری و ارانوس و نپتون نیز دارای حلقه اند . اما به خاطر اینکه حلقه های آن از یخ تشکیل شده اند و نور را منعکس می کنند و ما می توانیم آن را ببینیم . سیاره کیوان مانند مشتری نیست در واقع به خاطر سرعت زیاد چرخشش به دور خود منطقه استوایش بر آمده است . قابل توجه است که بر روی زحل طوفان هایی با سرعت بسیار زیاد در حال حرکت هستند . تعداد حلقه های زحل بسیار زیاد است ( در حدود ۱۰۰۰۰ تا ) اما ضخامت آن ها کم تر از ۱ کیلومتر است . زحل دارای قمر های زیادی است . ( ۲۵ قمر شناخته شده و بیش از ۳۵ قمر دیگر ) زحل دارای ۵ قمر اصلی به نام های ۱-تایتان ۲-پاپتوس ۳-ری ۴-دیونه ۵-تتیس است . قابل توجه است که بعد از گانمید ( بزرگترین قمر مشتری ) تایتان بزرگترین قمر است . در سال ۱۹۹۷ میلادی کاوشگر فضایی کاسینی به سیاره تایتان اعزام شد و بر روی آن فرود آمد و بعد از آن ارتباطش با زمین قطع شد . دانشمندان کشف کرده اند که حلقه های زحل در حال باز و بسته شدن هستند . در مجموع این سیاره زیباترین سیاره منظومه شمسی است و هنوز ما اطلاعات زیادی از آن به دست نیاورده ایم .

saturn-planet-large


Leave a Reply