دانستنیهای نجوم و اخترفیزیک

سیارات اورانوس و نپتون

by on آذر.۲۶, ۱۳۹۲, under نجوم

Uranus2

سیارات اورانوس  و نپتون به ترتیب دو سیاره آخر منظومه شمسی محسوب می شوند . این دو سیاره نیز چون که جزو سیارات خارجی هستند گازی هستند و اتمسفر غلیظی و چگالیشان هم کم است . این دو سیاره دارای ویژگی های زیادی هستند ؛ و هر کدام از این دو سیاره  ویژگی ها منحصر به فرد خود را دارند .

در اورانوس هر سال ۸۴ سال زمینی طول می کشد یعنی ۸۴ سال زمینی طول می کشد تا به دور خورشید یک دور کامل بگردد اما به سرعت به دور خود می چرخد . اورانوس دارای حلقه ای هم است که تا حدودی قابل مشاهده است . نپتون همدارای طول سال بلند و طول روز بسیار کوتاهی است . نام این سیاره از نام خدای دریا در اساطیر یونانی گرفته شده است . این سیاره نیز مانند بقیه ۳ سیاره گازی دارای حلقه های زیبا اما تا حدودی این حلقه ها نامریی هستند .


Leave a Reply