دانستنیهای نجوم و اخترفیزیک

ستاره نوترونی

by on اسفند.۱۰, ۱۳۹۲, under نجوم

108534main_magnetarوقتی ستاره ای جرم و نیروی گرانشی خود را در اثر فروریزی در هسته خود ذخیره کند ؛ امواج مغناطیسی آن در اثر چرخش زیاد هسته به دور خود و جرم زیاد به عبارتی به هم پیچ و گره می خورند که باعث می شود ؛ نیروی بسیار زیاد ضد گرانشی در اطراف این اجسام به وجود بیاید . در این ستاره نیرو های مغناطیسی موجود بسیار فشرده عمل می کنند ؛ طوری که باعث ایجاد اشعه های فضایی می شوند . جالب است که بدانید معمولا این ستاره به صورت دو تایی دیده می شوند .

طرز تشکیل :بعد از انفجار یک ستاره به صورت یک ابرنواختر امکان به وجود آمدن دو جرم آسمانی ( سیاه چاله و ستاره نوترونی ) فراهم می شود . نوع و مقدار مواد بعد از این انفجار نایین کننده این موضوع است که به چه جرمی مواد تبدیل خواهند شد .

البته نظریه های متعددی درباره ی این جرم آسمانی داده شده است . امواج مغناطیسی این ستاره باعث می شوند که نور به انحراف در بیاید ؛ در همین موضوع یکی از دانشمندان گفته است : اگر ما بر روی یک ستاره نوترونی بایستیم ، می توانیم پشت سر خود را ببینیم ؛ چون که امواج بسیار قوی این ستاره باعث انحراف کامل و هدایت فوتون های امواج نور می شود .

شما می توانید برای مشاهده فیلم این مطلب را ( طرز تشکیل ستاره نوترونی ) از لینک دانلود کنید .

۱۰۸۵۷۴main_neutron_ star_animation (1)


Leave a Reply