دانستنیهای نجوم و اخترفیزیک

زباله های فضایی

by on دی.۱۱, ۱۳۹۲, under نجوم

spacedebris_narenji_irدر فضا اشیایی که رها شده اند به دور مدار زمین رها می شوند و به زباله ای سرگردان در فضا تبدیل می شوند . در حال حاضر حدود ۱۳۰۰۰ شی تحت نظارت دانشمندان هستند . بیشتر زباله ها در مداری زباله های فضایی در مداری میان ارتفاع ۷۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتری در بالای سطح کره ی زمین هستند . دانشمندان تخمین زده اند که در فضا بیش از ۱۵۰۰۰۰ زباله وجود دارد . برای مثال زباله هایی مثل دوربین و دستکش و پیچ و مهره در فضا فراوانند . این زباله ها خطر آفرین نیز هستند . این زباله ها در آخر بر روی زمین خواهند افتاد ولی اگر کوچک باشد در جو خواهند سوخت .


Leave a Reply