دانستنیهای نجوم و اخترفیزیک

در پاسخ به تکامل خشکسالی کالیفرنیا

by on اسفند.۰۱, ۱۳۹۲, under اخبار روز و ناسا, نجوم

earth20140225-full_0.jpgNASA با وزارت کالیفرنیا از منابع آب (DWR) همکاری برای توسعه و کاربرد فن آوری های جدید و محصولات را برای مدیریت بهتر و نظارت بر منابع آبی دولت و پاسخ به تنش خشکی در حال انجام آن است. تیم همکاری  می خواهد به درخواست های سنجش از دور پیشرفته و بهبود یافته مدل سازی پیش بینی برای ارزیابی بهتر منابع آب، نظارت بر شرایط خشکسالی و منابع آب، برنامه ریزی برای مقابله با خشکسالی و کاهش، و اندازه گیری اثرات خشکسالی.


Leave a Reply