دانستنیهای نجوم و اخترفیزیک

برتری نیل آرمسترانگ با تغییر نام مرکز

by on اسفند.۰۹, ۱۳۹۲, under نجوم

ec01-0264-14_0_0دو نسل از هوا و فضا تعالی مهندسی گرد هم می آیند ۱ مارس زمانی که مرکز ناسا پرواز درایدن پژوهش در ادواردز، کالیفرنیا ، مورد طراحی مجدد مرکز تحقیقات پرواز آرمسترانگ ناسا قرار گرفت . مرکز این سازمان علمی تحقیقات پرواز در جو است که به افتخار اواخر نیل  آرمسترانگ ، پژوهش خلبان آزمایش پیشین در مرکز و مرد اول به مرحله در ماه در طول ماموریت آپولو ۱۱ تاریخی در سال ۱۹۶۹ تغییر نام داد .


6 Comments for this entry

Leave a Reply