دانستنیهای نجوم و اخترفیزیک

اولین دیده شدن اشعه گاما با لنز گرانشی

by on دی.۱۷, ۱۳۹۲, under اخبار روز و ناسا

یک تیم بین المللی از ستاره شناسان با استفاده از رصدخانه فرمی ناسا ؛ اشعه گاما جرمی را با استفاده از لنز گرانشی اندازه گیری کردند ؛ این تلسکوپ نادر کیهانی که با آن اندازه گیری کرده اند ؛ می تواند نور یک منبع دوردست را و جرم گرانش آن را شناسایی کند .

fermigravlens_0


Leave a Reply