دانستنیهای نجوم و اخترفیزیک

فضا در چرخش

by on بهمن.۲۰, ۱۳۹۲, under نجوم

1347820623هر چیز در جهان ، از قمر های کوچک تا کل منظومه های ستاره ای و کهکشان ، همه در حرکت اند ؛ حتی شما که پای کامپیوتر نشسته اید و این مطلب را می خوانید ؛ در حال حرکتی با سرعت بیش از ۹۰۰ هزار کیلومتر در ساعت ( ۲۵۰ کیلومتر در ثانیه ) هستید .جالب است بدانید که زمین با سرعت حدود ۱۶۰۰ کیلومتر ( ۱۰۰۰ مایل ) در ساعت به دور خود در چرخش است . مدت ۲۴ ساعت طول می کشد تا زمین یک بار به دور خود بچرخد . ما روز ها را بر اثر این معیار می شناسیم و اندازه می گیریم .

شب و روز : همانطور که زمین می چرخد ، نیمی از آن در مقابل خورشید قرار می گیرد و قسمت دیگری که نسبت به خورشید در پشت قرار دارد ، تاریک می ماند . به این دلیل است که ما شب و روز داریم .

مدار های بزرگ و کوچک : همان طور که سیارات و قمر ها در فضا در حال چرخش اند ، مسیر های دایره ای بزرگی را به عنوان مدار طی می کنند . از آن جا که به ظاهر آهسته می گردند ، ما به سختی چرخش آن ها را می بینیم ؛ زیرا این چرخش مانند حرکت عقربه های ساعت نا محسوس است .

EarthsRotation

جاذبه اجرام فضایی : سیارات درحرکت در مدار خورشید ، به دلیل وجود نیروی گرانش به جای پرواز به فضا در مدار خود باقی می مانند . در جهان همه چیز به سبب نیروی جاذبه در کنار هم قرار می گیرند . این نیرو هر جرمی را به طرف جرم دیگر می کشد .

چند نکته جالب : ۱-زمین ضمن این که به دور خورشید می چرخد ، به گرد خودش هم در چرخش است . مدت ۳۶۵ روز ( ۱ سال ) طول می کشد تا یکبار زمین به دور خورشید بچرخد . ۲- زمین به دلیل نیروی جاذبه در مدار خود باقی می ماند و نیروی جاذبه خورشید نیز زمین را در مدار خود نگه می دارد و نمی گذارد به فضا پرواز کند . ۳- اگر سیارت و قمر ها در منظومه شمسی حرکت نداشتند ، همگی به روی خورشید سقوط می کردند .gfxcity.blogspot.com-02351


Leave a Reply